Waarom heb ik deze website gemaakt?

ik heb deze website gemaakt omdat er weinig informatie is over landschapsarchitectuur voor kinderen. Zelf heb ik het daar heel moeilijk mee gehad.

Wat is landschapsarchitectuur?

Landschapsarchitectuur gaat over het ontwerpen van grotere buitenruimten zoals parken, sportvelden,recreatieterreinen,
openbare ruimten en grote tuinen. Bij kleinere buitenruimten heet het tuinarchitectuur.

Het eindresultaat van landschapsarchituur is meestal een ontwerp: eentekening op papier, een macquette of een digitale 3 dimensionale
tekening(zoals met Sketchup). Dat ontwerp wordt daarna gebruikt bij het aanleggen of bouwen van het gebied
door een bouwvakker of tuinman.

Het bijzondere van een ontwerp van een landschapsarchitect is, dat er heel veel verschillende eisen zijn. Die hebben te maken met:
-Bodem en grondwater
-Begroeing
-Dieren
-Mensen die het gebied gebruiken (spelen, wandelen, fietsen)
-Materialen (duurzaamheid)
-Hoe het eruit ziet
-Omgeving
-Geschiedenis

In Nederland is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat er mooie parken zijn. Want er zijn vrij weinig parken en in Nederland wonen mensen dicht op
elkaar. Die mensen zoeken ruimte om zich te ontspannen dicht bij huis. Tegelijkertijd zijn parken ook belangrijk voor planten en dieren.

Het ontwerp van een buitenruimte moet daarom in goed contact hebben met mensen die bijvoorbeeld steden ontwerpen (stedenbouwers),
gebouwen ontwerpen (architecten), verstand hebben van natuur (ecologen) en mensen die veel weten van de geschiedenis van het gebied.

Welke werkstappen volgt een landschapsarchitect

Een landschapsarchitect moet met heel veel rekening houden. Daarom doorloopt hij bepaalde stappen in zijn werk.

De meeste stappen lijken op die van een architect die een huis bouwt (zie kader). Maar bij een landschapsarchitect is de analyse van de huidige situatie veel belangrijker dan bij een architect die een nieuw huis bouwt.

Uit: Zo wordt je architect Stappen voor de architect bij het bouwen van een huis:

Programma van Eisen.

Als iemand een huis wil laten ontwerpen, heeft hij meestal een lijstje met wensen. Zo'n lijstje heet een programma van eisen. Daarop staat bijvoorbeeld hoeveel slaapkamers er nodig zijn en welk materiaal er gebruikt moet worden.

Schetsontwerp.

De architect maakt eerst een schets. Als de schets is goedgekeurd, maakt hij een driedimensionaal model. Aan dit model van het gebouw kun je precies zien hoe het gaat worden. De architect kan het ontwerp als macquette maken of driedimensionaal op de computer vertonen. Je ziet dan hoe hoog, diep en breed het huis wordt.

Bestektekening (definitiefontwerp).

Vervolgens maakt de architect de bestektekening. Op deze tekening zijn alle details te zien. Bijvoorbeeld een raamkozijn of de vorm van een dakrand.Bouwvergunning. Als de tekening klaar is, mag er nog niet meteen gebouwd worden. Eerst is er toestemming van de gemeente nodig. Als de tekening aan alle regelsvoldoet, geeft de gemeente een bouwvergunning.

Uitvoering.

Het werk voor de architect zit er dan nog niet op. Hij heeft veel overleg met de aannemer die het huis gaat bouwen. Soms zijn er kleine aanpassingen nodig. Die moeten ter plekke worden opgelost. De architect zal dus geregeld op de bouwplaats te vinden zijn.